Hans van Steensel namens de Foto Groep Oirschot

Foto Groep Oirschot | Coördinator Doorontwikkeling | www.fotogroepoirschot.nl

In het kader van de doorontwikkelingsavonden die onze Fotogroep voor onze leden organiseert, hebben we onlangs een zeer geslaagde lezing mogen houden over Sterrensporenfotografie. Deze avond is verzorgd door Ruud Engels die met veel enthousiasme en vakkennis ons meenam in de fantastisch mooie wereld van de sterrensporenfotografie. Zowel theoretisch als praktisch werden wij meegenomen in de zaken die daarbij komen kijken. Na afloop bleken de deelnemers enthousiast over het onderwerp, over Ruud en over de praktijkervaringen die hij met ons deelde en menigeen gaf aan daardoor getriggerd te zijn om er zelf aan te beginnen.